Anuţurile de mică publicitate pot fi trimise şi la adresa de e-mail: oglinda2003@yahoo.com sau la adresa postala din Campina, Bdul Carol I nr. 27

21 noiembrie 2017

SC CONFIND SRL CÂMPINA ANGAJEAZĂ ABSOLVENŢI DE LICEU

SC CONFIND SRL CÂMPINA ANGAJEAZĂ, cu Contract Individual de Muncă, ABSOLVENŢI DE LICEU, cu/ fără diplomă de Bacalaureat, în vederea calificării în meseria de OPERATOR LA MAŞINI - UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ (STRUNG/ FREZĂ)

SC Paltinu SA Câmpina. ANUNŢ PUBLIC

Societatea Paltinu SA Câmpina, str. Bobâlna, nr. 57-63, jud. Prahova, anunţă acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, la data de referinţă 07.04.2017, că îşi pot ridica dividendele aferente anului 2016 până la data de 31.01.2018. Informaţii la telefon 0244-333.557.

Consiliul de Administraţie

ANUNŢ PUBLIC

În atenţia utilizatorilor serviciului public de salubrizare (persoane fizice şi persoane juridice) din municipiul CÂMPINA. Programul de colectare a deşeurilor menajere, în zilele de 30 noiembrie şi 01 decembrie  2017, se desfăşoară normal.

Conducerea SC Floricon Salub SRL

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA ANGAJEAZĂ

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA, JUD. PRAHOVA, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de asistent medical debutant specialitatea laborator.

SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA ANGAJEAZĂ

Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul in municipiul Câmpina, bld. Carol I, nr. 117, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, astfel:

- un post de asistent medical, specialitatea medicină generală pentru Secţia Medicină Internă;
- două posturi de brancardier pentru Blocul Operator.

Festivalul Tineretului, un concurs pentru tinerii talentați ai Câmpinei

Concurs pentru tinerii talentați

Fundația Zamolxes organizează în data de 27-29 noiembrie 2017, începând cu orele 17:00, concursul de teatru, muzică și dans, cu premii în bani, în cadrul proiectului “Festivalul Tineretului”, ediția a XII-a.
Acest concurs se adresează tinerilor din şcolile şi liceele câmpinene cu vârsta între 12 şi 19 ani şi are ca scop creşterea gradului de cultură şi civilizaţie a tinerilor din comunitatea locală.
În zilele de 27 şi 28 noiembrie se va realiza preselecţia, iar în 29 noiembrie primii şase finaliștii la fiecare categorie de concurs vor avea ocazia să-și demonstreze talentul pe scenă în cadrul spectacolului ce se va desfășura la Casa Tineretului Câmpina.  


Din juriu fac parte Raluca VASILE – profesor limba şi literatura română, Ştefan Al.- Saşa – muzician și Florin Cristian-Predescu - președintele Fundației Zamolxes. 
Evenimente:
27, 28 noiembrie, orele 17:00 – preselecţii teatru, muzică și dans – Centrul Cultural pentru Tineret Zamolxes; 
29 noiembrie, orele 17:00 – gala finală - Casa Tineretului Câmpina.
Proiect finanțat de Primăria Municipiului Câmpina prin Legea nr. 350/ 2005 privind finanțarea asociațiilor și fundațiilor non-profit.

14 noiembrie 2017

LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC CÂMPINA ANGAJEAZĂ 2 PAZNICI (AGENȚI DE PAZĂ)

LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de PAZNIC (AGENT DE PAZĂ) pe perioadă nedeterminată, normă întreagă.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: minim 10 clase ;
- experiență în domeniu :  minim 3 ani.

SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA ANGAJEAZĂ

Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul in municipiul Câmpina, bld. Carol I, nr. 117, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată, astfel:
- un post de asistent medical debutant, specialitatea laborator pentru Laboratorul de Analize medicale;
- un post de îngrijitoare curăţenie pentru secţia A.T.I.

Şcoala Postliceală Sanitară „Dr. Dinu” ANGAJEAZĂ

Fundaţia pentru Sănătate, Ştiinţă şi Învăţământ „Dr. Dinu” Câmpina, Şcoala Postliceală Sanitară „Dr. Dinu”, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice vacante:
1. Ştiinţe biologice - 1 post - profesor
2. Pregătire instruire practică - maistru instructor (asistent medical) - 2 posturi
3. Specialităţi medicale - medic - 1 post

7 noiembrie 2017

PROGAZ P&D Câmpina angajează inginer

Cerinţe: 
- cunoştinţe aprofundate de Autocad;
Se oferă:
- salariu motivant; 
- tichete de masă; 
- decontarea a jumătate din contravaloarea transportului de la şi la domiciliu.
CV-urile se depun pe adresa de e-mail: progaz@fibec.ro sau la sediul societatii din Câmpina,str. B.P.Hasdeu, nr.91