Anuţurile de mică publicitate pot fi trimise şi la adresa de e-mail: oglinda2003@yahoo.com sau la adresa postala din Campina, Bdul Carol I nr. 27

13 februarie 2018

Clubul Sportiv Câmpina organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de casier

Condiţii generale de participare:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română scris şi vorbit;
- să aibă studii medii;
- are capacitate deplină de exerciţiu atestată printr-o testare psihologică;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată prin adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni;
- nu a fost concediat din motive disciplinare.
Programul concursului:
- 02.03.2018, ora 09:00, proba scrisă 
- proba orală se va desfăşura în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise 
Acte necesare pentru înscriere:
- cerere de înscriere
- Curriculum Vitae
- actul de identitate, copie şi original
- diploma de absolvire studii medii
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcţiei publie pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
- cazier judiciar
- testare psihologică care să ateste capacitatea de exerciţiu
- recomandare de la ultimul loc de muncă dacă este cazul
- dosar cu şină
Dosarele se depun la sediul Clubului Sportiv Câmpina, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 50, camera 204, până la data de 28.02.2018, ora 15.00.

12 februarie 2018

SC NEPTUN SA CÂMPINA angajează RESPONSABIL/ ŞEF DEPARTAMENT VÂNZĂRI EXTERNE

Condiţii de angajare :

- studii superioare tehnice: cunoştinţe tehnice de bază în domeniul transmisiilor mecanice;
-   una-două limbi străine (engleza, germana, franceza, italiana - citit, scris, vorbit  nivel avansat); 
- experienţa în ofertare, marketing, vânzări, cunoaşterea legislaţiei şi procedurilor vamale constituie avantaj;
- abilităţi în organizare, coordonare şi urmărire echipă;
- aptitudini de comunicare şi negociere;
- operare PC: Ms Office, WORD, EXCEL, POWERPOINT;
- permis conducere categoria B;
- disponibilitate pentru program prelungit şi deplasări;
- domiciliul stabil în Câmpina sau în localităţile învecinate.

Depunerea CV- urilor şi a scrisorilor de intenţie se va face la fax 0244/370338, e-mail: office@neptun-gears.ro sau la sediul societăţii din Câmpina, str.Bobâlna, nr.57-63, până la data de 05.03.2018.
Data interviului de selecţie va fi comunicată telefonic candidaţilor selecţionati.

6 februarie 2018

ANUNŢ PUBLIC

Primăria comunei Cornu
Anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 66 mp cu destinaţia magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunerea a documentelor de calificare este 21.02.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din Bulevardul Eroilor nr. 750 - Registratură. 
Licitaţia va avea loc în data de 22.02.2018, începând cu ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0244-367.461, email: primariacornu@gmail.com

16 ianuarie 2018

NOU LA MEDIS CÂMPINA ŞI MEDIS PLOIEŞTI!

Echipa Medis are un nou membru, completând astfel şi specialitatea Neurochirurgie, reprezentată de dr. Cristian Popescu, medic specialist în Neurochirurgie, care îşi desfăţoară activitatea şi la Spitalul Militar Bucureşti, având competenţe în:    


- Chirurgia complexă a bazei craniului;
- Tumori cerebrale cu orice localizare: tumori supratentoriale, infratentoriale, tumori de unghi pontocerebelos - schwannoame vestibulare, tumori ale regiunii selare - adenoame hipofizare, tumori de glomus jugular, tumori  petro-clivale (Diplomă interuniversitară de Tumori cerebrale - Sorbona 2017);
- Patologie vasculară cerebrală (malformaţii arterio-venoase, anevrisme, cavernoame, angioame);
- Neurotraumatologie;
- Patologie degenerativă vertebro-medulară (hernii de disc lombare, toracale, cervicale), mielopatii cervico-toracale;
- Tumori ale coloanei vertebrale - intramedulare, extramedulare, vertebrale; malformatii Chiari, Siringomielie;
- Patologie pediatrică neurochirurgicală (tumori cerebrale);
- Patologia lichidului cerebro-spinal (shunturi v-p).


Pentru programări şi informaţii vă stăm la dispoziţie la numerele de telefon: 
Medis Câmpina: 0244.373.108; 0731-31.93.52
Medis Ploieşti: 0244.522.611; 0731-31.93.46

SC CONFIND SRL ANGAJEAZĂ PERSONAL ÎN VEDEREA CALIFICĂRII ÎN MESERIA DE TINICHIGIU


Calificarea se va desfăşura în cadrul societăţii CONFIND, pe o perioadă de 3 luni, în baza unui Contract de Adaptare Profesională, anexă la Contractul Individual de Muncă.
La finalizarea cursului, în funcţie de rezultatele obţinute, absolvenţii vor fi definitivaţi pe postul de tinichigiu.
Cei interesaţi pot depune o cerere în acest sens însoţită de o copie CI, la sediul societăţii din Câmpina, str. Progresului, nr.2, jud.Prahova sau pe adresele de e-mail cvasile@confind.ro şi/sau crasanu@confind.ro.

SC CONFIND SRL ANGAJEAZĂ PERSONAL ÎN VEDEREA CALIFICĂRII ÎN MESERIA DE SUDOR

Calificarea se va desfăşura în cadrul societăţii CONFIND, pe o perioadă de 3 luni, în baza unui Contract de Adaptare Profesională, anexă la Contractul Individual de Muncă.
La finalizarea cursului, în funcţie de rezultatele obţinute, absolvenţii vor fi definitivaţi pe postul de sudor.
Cei interesaţi pot depune o cerere în acest sens, însoţită de o copie CI, la sediul societăţii din Câmpina, str. Progresului, nr.2, jud.Prahova sau pe adresele de e-mail cvasile@confind.ro şi/ sau crasanu@confind.ro.